Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

3038 8fcc
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianoelya noelya

August 23 2017

7850 6878 500
już jestem
Reposted fromvandalize vandalize viaPolinda Polinda
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamizeria mizeria

August 19 2017

4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaelusive elusive
2327 2c68

alice215685:

I want you ..my devilman..

Reposted fromamatore amatore viaelusive elusive
0400 2036
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamessinhead messinhead
6471 713a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasiostra siostra
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viavol vol
7888 f0ba
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vialavie lavie
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra

August 14 2017

1315 3a33
Reposted frommarrcin marrcin viagotarina gotarina
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viasomebunny somebunny
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasomebunny somebunny
1672 f2bb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl