Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

Wszyscy mają już zakończone studia, prawo jazdy, chłopaków, narzeczonych, mężów, dzieci, domy, samochody. Ale za niedługo to ja będę miała coś szybciej - to ja umrę wcześniej od nich.
— już niedługo.
Reposted fromniskowo niskowo viajethra jethra
2875 078d

July 13 2017

8248 760a
Reposted fromTARDIS TARDIS

July 07 2017

Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viasatyra satyra

July 01 2017

9017 a9e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrolfasolek krolfasolek
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, potrzebuję Cię."
Reposted fromkillme killme viaftmo ftmo
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromkattrina kattrina viacemek cemek
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viasectum-sempra sectum-sempra
7086 35fa 500
Reposted fromdavid-tennant david-tennant
1022 60aa
Reposted fromTARDIS TARDIS

June 17 2017

4457 27a0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamunk munk
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
3508 de12
Reposted fromLinaa Linaa viasatyra satyra
9005 3128
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl