Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

1315 3a33
Reposted frommarrcin marrcin viagotarina gotarina
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viasomebunny somebunny
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasomebunny somebunny
1672 f2bb

August 10 2017

3529 0520
Reposted fromdavid-tennant david-tennant

August 06 2017

3628 7496
\*\
Reposted fromFlau Flau viaelliottspencer elliottspencer
4937 5cc6
ZABIJ CIAŁO, A ROZUM SAM UMRZE.
Reposted fromgabor gabor viakerio kerio
1763 afcc 500
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
9460 8cce 500
Reposted fromTARDIS TARDIS

July 25 2017

9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack

July 21 2017

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viarednails rednails
3122 bb10
Reposted fromskonam skonam viakhal khal
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
5274 98d7 500
Reposted fromelleri elleri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl